De training ‘Leer bouwen aan je kennis’

U kunt uw kind ook aanmelden als er geen training in uw regio gepland staat. U krijgt dan als eerst bericht over een nieuw ingeplande training en natuurlijk voorrang op de aanmelding. Ook worden uw wensen waar mogelijk meegenomen in de planning.

Over de training
Deze training is gericht op scholieren en studenten die zwakke leerstrategieën toepassen. Er worden vier basisprincipes van effectief leren behandeld, en één methode: de Leitnerbox.

Tijdens de sessies merkt uw kind dat het met minder frustraties méér kan leren, zolang het leren maar op de juiste manier wordt aangepakt. De principes die besproken worden, zijn:
– actieve in plaats van passieve herhaling,
– de juiste timing van herhaling,
– het combineren van woord en beeld en
– het gebruiken van voorbeelden.

Deze training wordt gegeven door Alex Steenbreker. Zij is ook de maker van de training en van de verbeterde versie van de Leitnerbox. In het ontwerp heeft ze kennis van de werking van het geheugen gecombineerd met haar eigen ervaring. Als scholier was ‘leren leren‘ voor haar een lastig thema, maar in 2019 haalde zij haar bachelordiploma biologie cum laude, door gebruik te maken van effectieve studiestrategieën en haar Leitnerbox.

De Leitnerbox
De Leitnerbox is vernoemd naar de bedenker, die een simpele manier verzon om feiten effectiever in zijn geheugen te verankeren. Leitner schreef een vraag op een kaartje en het antwoord op de achterkant: een flashcard, waarmee hij zichzelf kon overhoren. Vervolgens gebruikte hij een doos met tussenschotten om al zijn kaarten te sorteren. Kaarten die hij zich na een tijd nog herinnerde, mochten verder; die hij vergat, moesten terug.

Alex’ Leitnerbox is effectiever en efficiënter, maar ook iets ingewikkelder dan de klassieke versie. Daarom wordt er uitgebreid geoefend. De vier basisprincipes komen uitgebreid aan bod, zodat uw kind ze leert toepassen met behulp van de Leitnerbox, maar ook daarbuiten.

Voor wie is de training?
Jongeren hebben grofweg twee manieren waarop zij reageren als ze niet weten hoe ze aan de eisen van school moeten voldoen. Sommige jongeren raken hun motivatie kwijt. Andere jongeren gaan juist tot het uiterste om het toch te halen.

Sommige tieners doen veel aan uitstellen, stampen vlak voor de toets en vergeten vervolgens alles weer. Die aanpak levert vaak stress op, maar niet het beste resultaat. Na verloop van tijd komen ze in de problemen, omdat de bergen leerwerk te groot zijn geworden. Uw kind gooit misschien de handdoek in de ring, terwijl u aandringt op meer inzet en planning. U wil een vrolijk kind met een diploma, maar zit doorgaans met zorgen of conflicten over school. De betrokken docenten zitten soms ook met de handen in het haar.

De andere extreme is er ook. Sommige jongeren besteden veel tijd aan hun huiswerk, maar niet altijd op de meest handige manier. Deze jongeren proberen hun huiswerk vaak uitgebreid te plannen. Zo’n planning kan niet altijd goed worden opgevolgd, waardoor hij voortdurend moet worden bijgesteld. Ondanks alle moeite gaat er toch regelmatig iets mis, zijn de cijfers niet heel hoog en is er dan ook een hoop stress. U zou willen dat uw kind minder onder druk zou staan en zich meer kan ontspannen.

Studiestrategieën als basis voor verbetering
Als de situatie van een kind is geëscaleerd (bv. veel spijbelen, agressie of burn-out), is deze training niet meer voldoende om de zaak recht te trekken. Maar veel tieners hebben hier al last van zonder dat er escalatie optreedt. De moeilijkheden beginnen bij sommige jongeren al vroeg op de middelbare school, bij anderen pas tijdens hun studententijd.

Soms ontdekken ze wat maniertjes en trucjes, waardoor ze met de hakken over de sloot voldoendes of hele wisselende resultaten halen. Dat blijft niet altijd goed gaan. Een scholier zal misschien een keer blijven zitten of naar een ander niveau moeten. Als student kan uw kind vertraging oplopen of moeten stoppen met de studie.

De lat komt vaak lager te liggen na een lange periode met veel faalervaringen. Dat doet uw kind geen goed. De mislukkingen en conflicten kunnen leiden tot neerslachtigheid, agressie of faalangst. Ondertussen wordt er maar niet uit gehaald wat er wel in zit.

Het aanleren van effectieve leerstrategieën leidt tot succeservaringen. Door zelfstudie efficiënt aan te pakken, worden frustraties en tijdverspilling voorkomen. Onder die omstandigheden kan uw kind zich herstellen, en u als ouder(s) ook. Na verloop van tijd kan de motivatie en nieuwsgierigheid van uw kind weer terugkeren. In veel gevallen is ook bijles niet meer nodig.


Doelen
Bij de training ‘Leer bouwen aan je kennis’ leert uw kind vier principes die de basis vormen voor effectieve studiestrategieën. Het toepassen daarvan zorgt ervoor dat informatie zich snel in het geheugen vast zet. Ook weet uw kind er beter mee in te schatten wat hij of zij wel en niet meer weet.

Daarbij gaat uw kind aan de slag met een sterk verbeterde versie van de Leitnerbox, die deze vier principes kan combineren. Daarmee verdwijnt de noodzaak om te plannen. In plaats daarvan ontwerpt uw kind een nieuwe studieroutine. We oefenen ermee, stellen haalbare doelen, en uw kind krijgt de eigen Leitnerbox mee naar huis.

Naderhand hebben u en uw kind toegang tot de informatie op www.leitnerbox.nl en daarnaast is er nog een tijd lang contact met Alex, die de training geeft. Vragen die later bij u en uw kind opkomen, kunnen dus nog gesteld worden en het is een extra steun in de rug voor uw kind om de nieuwe gewoontes in te laten slijten.

Uw steun als ouder is natuurlijk enorm belangrijk. Daarom ontvangt u aanvullende informatie over hoe u uw kind kunt helpen om de nieuwe studieroutines aan te houden. Het veranderen van gewoontes kan in de eerste periode lastig zijn, maar wanneer uw kind de draai eenmaal gevonden heeft, worden de voordelen dagelijks gevoeld.


Deelname
Eén versie van de training is gericht op scholieren die doorgaans zelfstandig hun huiswerk maken, met name in de bovenbouw. Deze training heeft 5 tot 8 deelnemers. Kom vóór aanvang gerust ook even binnen. Zelf neem ik sowieso vooraf contact met u op. Ik stel me graag aan u voor en hoor ook graag over bijzonderheden m.b.t. uw kind.

De versie speciaal voor minder zelfstandige scholieren heeft plek voor 3 tot 5 tieners. Wanneer deze training wordt georganiseerd door Dawning zelf, gaat het om een ouder-kindinschrijving. U doet dan dus zelf ook mee met de training. Als deze training in opdracht van een school wordt gegeven, zijn er doorgaans interne begeleiders aanwezig of zijn er andere afspraken gemaakt. Er is aanvullende informatie voor u beschikbaar.

Van de training is ook een versie voor studenten.

Bij andere trainingen die ik volgde, lag de uitvoering bij mij, maar die was steeds drama. Van Alex’ training kreeg ik zelfvertrouwen, mede omdat ik aan de hand ben meegenomen bij de uitwerking van de concepten. Ik was een keer niet naar huis gestuurd met een “vage” opdracht die nooit meer gecontroleerd zou worden door iemand. Ik was naar huis gegaan met het idee dat ik niet alleen was.

Iris Deurloo, Geneeskundestudent LUMC, Instagram @studying_with_iris

Aanmelden voor de training is in de eerste instantie vrijblijvend. Aanmelden is ook al mogelijk als er nog geen training in uw regio gepland staat. Zo kan ik u verzekeren van een plek voor uw kind als deze training wel wordt ingepland en kan ik met u meedenken.
De training voor zelfstandige scholieren kost rond de 250 euro per kind. De training voor minder zelfstandige scholieren en een ouder of andere begeleider kost ongeveer 350 euro per kind. (Let op: deze bedragen zijn schattingen, aangepast vanwege de coronamaatregelen.)

Korting
Impuls & Woortblind verleent 10% ledenkorting. Als u twee of meer jongeren tegelijk inschrijft, krijgt u 10% korting op de gehele inschrijving. Deze kortingen zijn samen te gebruiken, maar worden wel na elkaar berekend (de eerste 10% van de volledige prijs, de tweede 10% van de eenmaal verminderde prijs).

Als u (een groepje) ouders van meerdere kinderen bent, kan het goedkoper zijn om de training naar u toe te halen dan om hen in te schrijven voor een geplande training. Bovendien is de planning en locatie dan in overleg. De prijs voor een door u gehoste training ligt tussen de 900 en 1150 euro. Neem voor meer informatie contact op. Ik bel u graag terug.

Inschrijven of vragen stellen kan via het contactformulier. Vermeld bij vragen eventueel uw telefoonnummer, zodat ik u kan bellen. Mailen naar info@dawning.nl mag natuurlijk ook.


Voorwaarden bij inschrijving
Om de kwaliteit van de training te bewaken, geldt de volgende regel over aanwezigheid. Bij een gespreide training resulteert een afwezigheid voor een sessie in een afmelding voor de resterende sessie(s). Deze maatregel voorkomt dat hiaten bij deelnemers de aandacht eisen, wat ten koste kan gaan van de andere deelnemers. Daarnaast voorkomt het dat een leerling/student zich baseert op gebrekkig begrip en oefening, wat tot tijdrovende en frustrerende fouten in het gebruiken van de Leitnerbox zou kunnen leiden.
Als er sprake is van overmacht, neem dan op tijd contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Ten tweede wordt er verwacht dat uw kind vijf minuten vóór de start aanwezig is, zodat de tijd die voor de training staat ook echt besteed kan worden aan de inhoud. Te laat komen wordt daarom niet op prijs gesteld. Dankuwel voor uw begrip.

Afmelden voor de training geeft recht op restitutie:
– 100% bij afmelding vóór de inschrijvingsdeadline,
– 50% bij afmelding na de inschrijvingsdeadline maar uiterlijk de dag vóór de training start,
– 15% restitutie bij afmelding op de dag van (de eerste sessie van) de training zelf, mits deze afmelding vóór het starttijdstip van de training is binnengekomen,
– geen restitutie als de deelnemer zonder tijdige afmelding niet op de training verschijnt (no show),
– 10% restitutie bij een afmelding vanaf een latere sessie van een gespreide training, mits deze afmelding vóór het starttijdstip van de betreffende sessie is binnengekomen.