Dawning heeft een aantal kant en klare lezingen over de volgende thema’s. Een lezing op maat is ook mogelijk. Interesse? Neem contact op of vraag een offerte aan.

Gespreide herhaling in de praktijk: het Leitnerboxalgoritme
Wat je leerlingen leren, vergeten zij zonder de benodigde herhaling voor het grootste deel ook weer. Sebastian Leitner bedacht een slimme methode om herhalingen op de juiste momenten in te plannen. Hij sorteerde kaarten in een box, zodat het snel duidelijk was welke informatie aan herhaling toe is. Er bestaan inmiddels verschillende versies van zijn leitnerbox, elk met eigen voor- en nadelen. Hoe werkt een leitnerbox? Welke versie is geschikt voor wie? En hoe pak je dat aan, je leerlingen laten werken met een leitnerbox?
Tijdsduur: drie kwartier lezing tot een gehele studiedag.

Wat zit er achter AD(H)D?
Over AD(H)D lopen meningen en visies erg uiteen. De huidige stand van zaken in het onderzoek naar AD(H)D schetst een beeld dat afwijkt van de informatie zoals die meestal aan betrokkenen verstrekt wordt; deze is namelijk vaak achterhaald, weinig genuanceerd en/of door persoonlijke omstandigheden gekleurd. Deze lezing bevat up-to-date informatie over AD(H)D vanuit meerdere wetenschappelijke perspectieven: biologie, psychiatrie en psychologie, en uitgangspunten die bruikbaar zijn in een onderwijscontext.
Tijdsduur: een half uur tot een uur.

Constructieve communicatie over AD(H)D
Termen als ‘label’, ‘diagnose’ en ‘hersenziekte’ komen regelmatig langs in discussies over AD(H)D. Mensen maken zich verschillende voorstellingen van wat er met die woorden bedoeld wordt, waardoor het onzeker is of je elkaar begrepen hebt. Dit soort verwarringen komen ook voor in het dagelijkse leven van AD(H)D’ers, jong en oud, als zij zelf en hun omgeving praten over waar ze tegen aan lopen. Deze interactieve lezing nodigt uit om preciezer te formuleren en helpt je vaagheden en aannames te herkennen voor een constructiever gesprek.
Tijdsduur: een half uur tot een uur.

Sleep is underrated, not overrated

Een slaapverwekkend verhaal: AD(H)D, slaap en de biologische klok
Slaapproblemen komen veel voor bij AD(H)D’ers. Vooral bij tieners en volwassenen heeft dat te maken met de biologische klok. In deze lezing worden de verbanden duidelijker en volgen de belangrijkste do’s en don’ts van slecht slapende AD(H)D’ers en hun omgeving. Deze lezing hoort bij het artikel Een slaapverwekkend verhaal op Leerpunt ADD en heeft dezelfde kernboodschappen, maar past zich aan het publiek aan.
Tijdsduur: een half uur tot anderhalf uur exclusief pauze.

Een ‘slaapvaardige’ school
Pubers slapen later, wat in combinatie met vroege schooltijden kan leiden tot slaapgebrek. Dat is niet alleen ongezond, het ondermijnt ook leerprocessen. Er is een groeiend bewustzijn dat dat eerste uur dikwijls te vroeg valt, maar er zijn ook twijfels. Hoe erg is het eigenlijk? Gaan leerlingen niet gewoon later naar bed als ze mogen uitslapen? Welk tijdstip is dan wél goed? Zijn er andere opties dan schooltijden veranderen?
Tijdsduur: anderhalf uur exclusief pauze.

Andere lezingen zijn nog in ontwikkeling.