De kracht van een eenvoudig stukje papier – Vives magazine

In editie 174 van het onderwijsvakblad Vives magazine stond een uitleg van Alex over de voor- en nadelen van papieren en digitale flashcards, en waarom je voor een van beide zou kunnen willen kiezen.
Voor papieren flashcards kan je terecht op goedkopeflashcards.nl.

Voor digitale flashcards bestaat er inmiddels de website leitnerbox.app, met Alex’ aanwijzingen gebouwd door Eddy Erkelens. Flashcardlijsten uitwisselen en/of uitprinten is daar ook mogelijk.


Leren met de Leitnerbox – Vernieuwenderwijs

Docenten willen hun leerlingen helpen met effectieve leerstrategieën zoals de leitnerbox. Wie leerlingen met deze methode wil laten werken, kan op een aantal dingen letten. Daarover publiceerde Vernieuwenderwijs dit artikel van Alex over (24 november 2020).


Coronacrisis vergroot ook in hoger onderwijs de kansen-ongelijkheid

Op 8 april 2020 verscheen Alex’ opiniestuk in ScienceGuide: “Opleidingen die een hoog studietempo aanhouden […], zullen wellicht in staat zijn om te voorkomen dat hun studenten collectief studievertraging oplopen, maar daarmee verleggen zij de schade naar de groep kwetsbare studenten.”


Blind vertrouwen? Liever niet

Op 11 februari verscheen op ScienceGuide een veel gelezen en gewaardeerd betoog van Menno van der Schoot: ‘Een scriptiebeoordeling past niet in een schema’. Hij riep op tot vertrouwen in het vakmanschap van docenten.

Enkele dagen later publiceerde ScienceGuide mijn reactie: ‘Blind vertrouwen op het vakmanschap van universitair docenten? Liever niet‘ (18 februari 2020).

Opinie-reactie op Laura Batstra door Alex Steenbreker in Trouw, 17 augustus 2018: "Psychische stoornis is meer dan een gebrek aan aanpassing"

Psychische stoornis is meer dan gebrek aan aanpassing

17 augustus 2018 in Trouw

(ruim vóór de oprichting van Dawning)