Studievaardigheden van scholieren en studenten

Er wordt veel zelfstandigheid verwacht van scholieren en studenten, maar niet alle jongeren hebben voldoende studievaardigheden om zelfstandig te kunnen leren. Daardoor lopen ze tegen problemen aan en ontstaan er hiaten en/of achterstanden. Tijdens de coronapandemie is dit effect nog veel sterker geworden: in veel gevallen vroeg het online of hybride onderwijs namelijk nog meer zelfstandigheid.

Scholieren en studenten raken gestrest als ze merken dat ze moeite hebben om te voldoen aan de verwachtingen en verliezen soms hun motivatie. In de training ‘Leer bouwen aan je kennis’ raken ze bekend met de basisprincipes van effectieve studiestrategieën. Ze leren werken met methodes die niet veel planning vereisen; de nadruk ligt meer op het ontwikkelen van goede gewoontes.

De training vormt een goede combinatie met programma’s waarin leerstofachterstanden in het voortgezet onderwijs inhoudelijk worden aangepakt, zoals bijles.

Voor scholen

Het is mogelijk om een training Leer bouwen aan je kennis voor een groepje leerlingen op uw school te laten plaatsvinden, als onderdeel van het aanpakken van achterstanden en/of voor leerlingen met gebrekkige studievaardigheden. Lees hier meer.

Als u de principes en methodes uit deze training breder wil inzetten op uw school, raad ik aan contact op te nemen over een of meerdere lezingen en/of een studiedag.

Er zijn verschillende lezingen over thema’s als de leitnerbox, studiestrategieën en studiegewoontes, AD(H)D, demotivatie en slaap. Een lezing op maat is ook mogelijk. Lees hier meer.

Nieuwsgierig naar mij en mijn visie op onderwijs? Lees dan vooral een aantal blogposts.

Kortdurende begeleiding

Bij Dawning kunnen jongeren ook terecht voor een kortdurende persoonlijke begeleiding met betrekking tot studiestrategieën, demotivatie, AD(H)D, stress en/of slaapproblemen. Neem contact op om te vragen naar de mogelijkheden.


Blog – Wat heb jij met ‘leren leren’?

Naar aanleiding van de training ‘Leer bouwen aan je kennis’ kreeg ik de vraag: Alex, wat heb jij met leren leren?
Dat zit zo: ik was tien jaar oud toen ik naar de middelbare school ging, waar ik vervolgens acht jaar bleef. Lees meer…


Reacties op training Leer bouwen aan je kennis

Bij andere trainingen die ik volgde, lag de uitvoering bij mij, maar die was steeds drama. Van Alex’ training kreeg ik zelfvertrouwen, mede omdat ik aan de hand ben meegenomen bij de uitwerking van de concepten. Ik was een keer niet naar huis gestuurd met een “vage” opdracht die nooit meer gecontroleerd zou worden door iemand. Ik was naar huis gegaan met het idee dat ik niet alleen was.

Iris, Geneeskundestudent LUMC, Instagram @studying_with_iris

De studenten waren enthousiast over hetgeen ze hebben geleerd en de toepasbaarheid daarvan. Zo hadden ze veel baat bij de reflectie op ineffectieve studiestrategieën en gaf de ‘vergeetcurve’ hen inzicht in het belang en de timing van herhaling voor het beter onthouden van de leerstof. […] Alex, heel erg bedankt voor je wijze lessen, onvermoeibare inzet, betrokkenheid en begeleiding van studenten zowel tijdens als buiten de trainingssessies!

Desirée Parren, Universiteit Maastricht