Training ‘Leer bouwen aan je kennis’

Scholieren en studenten ervaren vaak demotivatie of stress en halen ondertussen slechte cijfers. In de training ‘Leer bouwen aan je kennis’ raken ze bekend met de basisprincipes van effectieve studiestrategieën. Daarnaast leren ze werken met een verbeterde versie van de Leitnerbox, die planning van studiesessies grotendeels overbodig maakt.

Met de juiste aanpak hoeft leren om te onthouden niet veel te kosten. Dat biedt de mogelijkheid om motivatie te doen terugkeren en stress te verminderen. In veel gevallen is ook bijles niet meer nodig.

Lezingen over ADHD, slaap en demotivatie

U kunt de volgende lezingen van Alex Steenbreker boeken:

  • Wat zit er achter AD(H)D?
  • Constructieve communicatie over AD(H)D
  • Een slaapverwekkend verhaal: AD(H)D, slaap en de biologische klok
  • Een ‘slaapvaardige’ school
  • Diagnose demotivatie; en nu?

Een lezing op maat is ook mogelijk. Lees hier meer.

Kortdurende begeleiding

Bij Dawning kunnen jongeren soms ook terecht voor een kortdurende begeleiding met betrekking tot de volgende thema’s: studiestrategieën, demotivatie, AD(H)D, stress en slaapproblemen. Ook bij het inhalen van achterstanden of herstellen van hiaten kan Dawning ondersteunen. Neem contact op bij interesse.


Blog – Wat heb jij met ‘leren leren’?

Naar aanleiding van de training ‘Leer bouwen aan je kennis’ kreeg ik de vraag: Alex, wat heb jij met leren leren?
Dat zit zo: ik was tien jaar oud toen ik naar de middelbare school ging, waar ik vervolgens acht jaar bleef. Lees meer…


Reacties op training Leer bouwen aan je kennis

Bij andere trainingen die ik volgde, lag de uitvoering bij mij, maar die was steeds drama. Van Alex’ training kreeg ik zelfvertrouwen, mede omdat ik aan de hand ben meegenomen bij de uitwerking van de concepten. Ik was een keer niet naar huis gestuurd met een “vage” opdracht die nooit meer gecontroleerd zou worden door iemand. Ik was naar huis gegaan met het idee dat ik niet alleen was.

Iris Deurloo, Geneeskundestudent LUMC, Instagram @studying_with_iris

De studenten waren enthousiast over hetgeen ze hebben geleerd en de toepasbaarheid daarvan. Zo hadden ze veel baat bij de reflectie op ineffectieve studiestrategieën en gaf de ‘vergeetcurve’ hen inzicht in het belang en de timing van herhaling voor het beter onthouden van de leerstof. […] Alex, heel erg bedankt voor je wijze lessen, onvermoeibare inzet, betrokkenheid en begeleiding van studenten zowel tijdens als buiten de trainingssessies!

Desirée Parren, Universiteit Maastricht